Tilmelding


Enhver, som bor i foreningens forsyningsområde, kan ansøge om at blive tilsluttet foreningens fællesantenneanlæg mod at betale det gældende normale tilslutningsbidrag, der forudsætter, at forsyning umiddelbart kan finde sted uden udbygning af anlægget. I modsat fald foranstalter foreningen mulighederne for fornøden udbygning undersøgt. Udgifter til fornøden udbygning afholdes af den/de parter, der begærer udbygningen. Ved tilslutning i forbindelse med byggemodning af nye områder skal anlægsudgifterne betales af den/de, der forestår byggemodningen.

For tilmelding ring: 40205854 på hverdage mellem 0900 - 1300 eller brug kontaktformularen. Se mere under vedtægter .

Cookies

Kontakt

Jørn Manon Jensen
Odinsvej 6
4640 Faxe
info@antenneforeningen.dk
Tlf: 40 20 58 54