Hjemmeinstallation

Det gode signal

Hent vejledning til " Hvad er en utæt HF installation".
 

Tekniske Problemer

Der kan være mange årsager til at Radio eller TV signalerne ikke er tilstrækkelige til at give perfekt billede og lyd. Der er nogle forhold som bør kontrolleres.

Radio og TV skal være indstillet på de rigtige frekvenser for at opnå tilfredsstillende modtagelse. Såfremt du ikke selv kan justere disse, bør radio og TV forhandleren tilkaldes. De korrekte Radio- og TV frekvenser fremgår af antenneforeningens frekvensplan.

Kontroller at din radiomodtager og dit TV-apparat fungere tilfredsstillende. Såfremt du er i tvivl om dit eget udstyr er i orden, er det altid en god regel at se/høre modtagekvaliteten hos din nabo. Er modtagekvaliteten i orden der, prøv et andet apparat eller lad din Radio og TV forhandler undersøge sagen

Hvis du vil modtage TV programmerne der ligger over 600 MHz kræver det, at der er mindst 60 dBm på antennestikdåsen der hvor dit fjernsyn er tilsluttet. Hvis der ikke er signal nok vil du ikke kunne modtage disse programmer uden der skal installeres en forstærker. Kontakt PHEBO tlf. 40575176, hvis en forstærker ønskes installeret.

Ved mistanke om fejl i antenneanlægget, undersøges forholdende først hos naboen, er disse også dårlige, kan det skyldes en fejl i sendestationen eller en fejl i antenneanlægget. Fejl i sendestationer er ofte kendetegnet ved at kun et program mangler. I vinterhalvåret kan der periodisk fore komme udfald på et eller flere programmer, hvilket kan skyldes at der ligger sne i parabolskålene. Man er derfor nød til at afvente at sneen smelter igen. Ved fejl i antenneanlægget kontaktes servicefirmaet PHEBO v/ Erik Olsen, tlf. 40575176. Men husk at antenneforeningen ikke betaler for skader eller fejl på egen tilslutningsledning og installation på ejendommen.

I tordenvejr kan det oplyses at antenneanlægget er jordforbundet ved masten og mange andre steder i fordelingsanlægget. Det betyder at de fleste lynnedslag bliver afledt til jord. Erfaringerne viser imidlertid, at der undertiden optræder induktionsspændinger på nettet, som kan skade antenneanlægget og de tilsluttede apparater. For at sikre sig mod skader, er det klogt at fjerne alle lysnetstik fra stikkontakterne, ikke alene TV- og radiomodtagere, men også tilsluttede apparater og en eventuel antenneforstærker. Fjern også tilslutningskablerne fra antennestikdåsen og på modemet, hvis et sådan haves. På denne måde sikrer du dig bedst muligt mod skader som følge af lynnedslag.

Erstatningspligt ved skader på standere og kabler. Sker der skade på kabler og standere er skadevolder forpligtet til at meddele skaden til foreningen og betale omkostningerne ved den efterfølgende reparation. Undgå skader på kabler og standere – men skulle uheldet være ude tilkaldes servicefirmaet PHEBO, tlf. 40575176, også selv om det umiddelbart ser ud som om det kun er den ydre kappe på kablet, der er beskadiget. Fejlen kan nemlig vise sig senere, og da kan reparationen blive væsentligt dyrere.

Det lyder måske besværligt og lidt teknisk, men husk at en af hovedårsagerne til Fakse & Fakse Ladeplads Antenneforenings lave kontingentsats er, at vi begrænser mængden af reparationer. Så ved at følge ovenstående regler er du medvirkende til at reducere foreningens omkostninger.

Cookies

Kontakt

Jørn Manon Jensen
Odinsvej 6
4640 Faxe
info@antenneforeningen.dk
Tlf: 40 20 58 54